Single-Sided Deafness (SSD)
Links |  Woordenlijst |  Gastenboek |  Baha-forum |  Contact

Eenzijdige doofheid

01 Algemeen
02 Gehoor

03 SSD-oorzaken
04 SSD-gevolgen
05 Sociale effecten

06 SSD-ervaringen
07 SSD bij kinderen

08 Hoortoestellen
09 Hoorhulpmiddelen
10 Ondertiteling


BCD (Baha & Ponto)

11 BCD-indicatie

12 BCD-softband
13 BCD-schroef
14 BCD-operatie
15 Schroefproblemen

16 BCD-ontwikkeling
17 BCD-toestellen
18 BCD-gebruik

19 BCD-batterijen
20 BCD-accessoires

21 BCD-problemen
22 BCD-verzekering

23 BCD-ervaringen
24 Onderzoek

25 BCD-vergoeding
26 Politiek


SSD | Single-Sided Deafness | éénzijdige doofheid


Internetaankopen

Eenzijdig doof

Kopen via internet

Het kán voordeliger zijn om producten uit bijvoorbeeld Groot-Brittannië of de Verenigde Staten te bestellen, maar het is altijd een afweging met een aantal mogelijke nadelen.

Wisselkoersen

Houd bij prijzen op bijvoorbeeld Amerikaansee websites rekening met een omrekening van de dollarprijs naar euro's. En houd bij Connevans rekening met een omrekening van de pondprijs naar euro's. Inmiddels zouden de koersen weer significant kunnen zijn gewijzigd. Verder zou het zo kunnen zijn dat de prijzen in de originele valuta inmiddels zijn bijgesteld. Dit kan zowel naar beneden als naar boven zijn gebeurd. Hieronder kun je het verloop zien van de Ameri­kaanse dollar en het Britse pond van januari 2006 tot oktober 2010 in euro's.

De Amerikaanse dollar en het Britse pond in euro's 2006-2010

Op dit moment (juni 2010) is de koers van het Britse pond (GBP) nog laag ten opzichte van de euro; de Amerikaanse dollar (USD) is sinds 2008 wel weer fors duurder geworden. Dit betekent dat het goedkoper is om producten uit deze lan­den naar bijvoorbeeld Nederland te importeren. Echter, voor de juiste vergelijking moet goed nagegaan worden wat nu precies de eventueel bijkomende kosten zijn. Denk daarbij aan:

Voor de actuele wisselkoers kan de volgende wisselkoersrekenaar worden gebruikt (decimalen met een punt ingeven):

xe.com  Universal Currency Converter ®
Convert this amount
of this type of currency
into this type of currency.

enter any amount

scroll down to see more currencies

scroll down to see more currencies
Universal Currency Converter under license from XE.com. Terms of Use

Er zal moeten worden gekeken of de (eventueel) lagere prijzen opwegen tegen deze (eventuele) meerkosten, en het dus lonend kan zijn om het product (online) uit het buitenland aan te schaffen. Vooral bij duurdere producten kunnen deze meerkosten aardig oplopen. Het is niet altijd vooraf duidelijk hoe hoog deze kosten zullen uitpakken [bron: een consument]. Toch kan het in bepaalde gevallen nog altijd veel geld schelen, mits de dollarkoers laag genoeg is [bron: Z24] De eventuele meerkosten worden in de volgende subparagrafen behandeld.

Verzend-, verzekerings- en behandelingskosten

Vaak zijn genoemde prijzen exclusief verzendkosten (of vervoerskosten). Op deze website zijn de verzendkosten al meegenomen in de prijzen van bijvoorbeeld Bol.com, tenzij anders aangegeven. Bij Bol.com wordt een vast bedrag van € 1,95 in rekening gebracht [bron: Bol.com]. Op dit moment (augustus 2008) worden bij Connevans de verzendkosten voor Nederland nog niet automatisch online gegeven. Er zal later een e-mail worden verstuurd met daarin de totale kosten. Als je daarna akkoord geeft voor de kosten, wordt de bestelling verzonden. In de komende maanden komt er een geautomatiseerd systeem dat de verzendkosten laat afhangen van het gewicht [bron: Connevans].

Hier nemen we aan dat de verzekerings- en behandelingskosten zitten verwerkt in de verzendkosten.

Douane Douanerechten

Zolang producten binnen de Europese Unie (EU) worden aangeschaft, hoeven particulieren geen douanerechten (de vroegere invoerrechten) af te dragen. Pas als een product vanuit een niet-EU-land wordt aangekocht, dient men douanerechten te betalen, zodra de aanschafwaarde (exclusief verzend- en verzekeringskosten) boven € 150 uitkomt [bron: Douane].

Douanerechten variëren per goederensoort en wijzigen regelmatig. Voor het actuele tarief kun je bellen met de belastingtelefoon van de douane, of kijk op de TARIC-website van de EU. De douanerechten worden over de waarde van de goederen berekend, dat wil zeggen de aanschafwaarde inclusief de verzend- en verzekeringskosten tot de grens van Nederland [bron: Douane].

Omzetbelasting

Een particulier dient normaal gesproken altijd omzetbelasting te betalen over een aangekocht product. Per land kunnen de tarieven behoorlijk verschillen. Bovendien geldt voor veel producten specifiek voor gehandicapten — waartoe ook de slecht­horenden worden gerekend — een verlaagd tarief.

Aankopen binnen Nederland

In Nederland heet de omzetbelasting de btw (Belasting Toegevoegde Waarde). De ‘Wet op de Omzetbelasting’ kent een algemeen tarief van 19%. Echter, bepaalde goederen en diensten vallen onder het verlaagde tarief van 6%. Dit lagere tarief geldt in het bijzonder voor “hulpmiddelen die speciaal zijn ontworpen dan wel bestemd voor het exclusieve en persoonlijke gebruik door doven en slecht­horenden”. Voorbeelden van hulpmiddelen voor (eenzijdig) slechthorenden [bron: Belastingdienst]:

Apparaten die niet speciaal zijn ontworpen voor het gebruik door slechthorenden of doven, vallen niet onder het verlaagde tarief [bron: Belastingdienst]:

Aankopen vanuit een ander EU-land

Als een ondernemer in een EU-land goederen levert aan een particulier in een EU-land geldt meestal het oorsprongslandbeginsel: de goederen zijn belast in het land waar de ondernemer woont. De ondernemer brengt de particulier de omzet­belasting van zijn eigen land in rekening. Het maakt voor hem dus geen verschil of hij de goederen verkoopt aan binnenlandse of aan buitenlandse particulieren binnen de Europese Unie. In beide gevallen moet hij de omzetbelasting volgens de regeling van zijn eigen land in rekening brengen [bron: Belastingdienst].

Stel bijvoorbeeld dat je iets aankoopt via de website van het Engelse bedrijf Connevans. Als je vanuit Nederland iets uit Groot-Brittannië aanschaft, dan betaal je de Engelse omzetbelasting, ofwel de VAT (‘Value Added Tax’) die op dit moment 15% (en vanaf 2010 17,5%) bedraagt [bron: Engelse overheid]. Merk op dat dit lager is dan de 19% btw die we in Nederland kennen. Sterker nog, een hulpmiddel dat speciaal voor een persoon met een (chronische) handicap is gemaakt, en dat door bijvoorbeeld een slechthorende of dove voor persoonlijk gebruik wordt aangeschaft, is geheel vrijgesteld van VAT [bron: Engelse overheid]! Op de website van Connevans wordt bij elk product duidelijk aangegeven, of het wel of niet aan de betreffende ‘VAT free’-eis voldoet [bronnen: Connevans pag. 1, pag. 2].

Let wel, het bovenstaande geldt specifiek voor producten uit Groot-Brittannië. Hanteer voor bestellingen uit overige EU-landen de omzetbelasting van het betreffende land.

Aankopen vanuit een land buiten de EU

Belastingdienst Stel nu dat vanuit Nederland een hoorhulpmiddel via de website van een Amerikaanse bedrijf wordt besteld. Als een product vanuit een niet-EU-land wordt aangekocht, dan dient men daarover de Nederlandse omzetbelasting (btw) te betalen, zodra de aanschaf­waarde (exclusief verzend- en verzekeringskosten) boven € 22 uitkomt [bron: Douane].

De btw bedraagt normaliter 19% van de kosten, maar voor veel hulpmiddelen geldt dus een verlaagd tarief van 6%. Deze wordt berekend over de waarde van de goederen (inclusief verzend- en eventuele verzekeringskosten tot de plaats van bestemming) plus de douanerechten [bron: Douane].

Verder kennen veel staten van Amerika een ‘sales tax’. Echter, deze belasting wordt alleen door de consumenten betaald, die zich in dezelfde staat bevinden. Een Nederlandse consument hoeft deze belasting dus niet te betalen, mits deze vanuit Nederland — bijvoorbeeld via internet — bestelt. Vermelde prijzen zijn altijd exclusief ‘sales tax’.

Sinds 1 december 2008 geldt het onderstaande met betrekking tot de douane­rechten en de omzetbelasting [bron: Douane]:

aankopen aanschafwaarde douanerechten omzetbelasting
in Nederland alle 0% tarief
in Nederland
vanuit ander EU-land alle 0% tarief land van herkomst
vanuit niet-EU-land beneden € 22 0% 0%
in Nederland
vanuit niet-EU-land boven € 22, maar beneden € 150 0% tarief
in Nederland
vanuit niet-EU-land boven € 150 product-
afhankelijk
tarief
in Nederland

Naast douanerechten en omzetbelastingen bestaat er nog een derde vorm van belastingen: de accijnzen. Deze zijn niet van toepassing op bijvoorbeeld hulpmiddelen, en zullen deze dan ook niet verder bespreken. Voor een lijst met accijnsgoederen, zie de site van de douane.

Inklarings- en afhandelingskosten

Als je als particulier via internet of een postorderbedrijf in het buitenland aankoopt, dan doet het post- of koeriersbedrijf dat het transport uitvoert aangifte bij de Douane. Het bedrijf kan u daarvoor de volgende zaken in rekening brengen:

Om aangifte bij de Douane te kunnen doen kan het post- of koeriersbedrijf je vragen wat er in het pakket zit en wat de waarde van de goederen in het pakket is. Het post- of koeriersbedrijf kan je vertellen waar het pakket is en of bijvoorbeeld de douaneafhandeling inmiddels klaar is. De Douane geeft hierover geen informatie [bron: Douane].